Stichting Pride and Sports sportpartner van Pride Amsterdam

Dennis de Boer en Lucien Spee (rechts)

Op 30 januari tekenden Lucien Spee (Pride Amsterdam) en Dennis de Boer (Pride and Sports) een samenwerkingsovereenkomst waarin is vastgelegd dat Stichhting Pride and Sports de sportpartner is van Pride Amsterdam. Hierin is onder andere vastgelegd dat Pride and Sports alle Pride Park sportactiviteiten organiseert in het Vondelparkt tijdens de Pride week.

Kort samengevat:

  • Pride and Sports voert namens Amsterdam Gay Pride, tijdens en in aanloop naar de Pride, coördinerende en organiserende werkzaamheden uit met betrekking tot aan Pride Amsterdam gerelateerde sportactiviteiten.
  • Pride and Sports verzorgt tijdens Pride Amsterdam een aantrekkelijk en inhoudelijk Pride and Sports programma. Het programma bevat zowel emancipatoire elementen als onderdelen waarmee de zichtbaarheid van LHBTIQ+-sporters in het algemeen en van LHBTIQ+ sportverenigingen in het bijzonder vergroot wordt.
  • Pride and Sports zorgt er voor dat de LHBTIQ+ sportcommunity breed vertegenwoordigd is tijdens Pride Amsterdam en dat de diversiteit van haar doelgroep zoveel mogelijk terug te zien is in de samenstelling van haar Pride Amsterdam activiteiten.

Misschien vind je dit ook interessant…