Over ons

In aanloop naar de Euro Pride 2016 sloeg een aantal Amsterdamse LHBTIQ+ sportverenigingen de handen ineen om onder de vlag van Pride Amsterdam te komen tot de commissie Pride and Sports. Doel was om samen één gezicht naar buiten te laten zien en een sportieve invulling te geven van het onderdeel sport binnen de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer en eerste voorzitter was Mirjam Preusterink, die in deze beginjaren veel voor de zichtbaarheid van LHBTIQ+ sport en Pride and Sports heeft betekend.

Om volwaardig aanspreekpartner te kunnen zijn voor landelijke instanties en overheden was het nodig dat Pride and Sports een stichtingsvorm kreeg met een zelfstandig bestuur. De oprichting van de Stichting Pride and Sports vond plaats in 2017.

Eind 2019 stelde het bestuur onder aansturing van voorzitter Dennis de Boer haar nieuwe 5-jarige beleidsplan op voor de periode 2020-2025. Ten gevolge van de coronacrisis heeft het bestuur kort daarop qua samenstelling een aantal wijzigingen ondergaan. Om de continuïteit te waarborgen is het bestuur onder voorzitterschap van Jan Pieter de Lugt voortgegaan op de ingeslagen weg.

 

Bestuur

Donaties welkom

Stichting Pride and Sports heeft als nationaal LHBTIQ+ sportplatform jouw hulp nodig. Met een donatie help je ons en draag je direct bij aan onze missie: blijven strijden voor gelijke rechten en kansen voor alle regenboogsporters. Je ondersteunt op die manier onze werkzaamheden waarin zichtbaarheid en veiligheid van LHBTIQ+ personen in de sport voorop staan. Als vrijwilligersorganisatie hebben wij financiële steun hard nodig. Je kunt een donatie overmaken op ons banknummer NL51SNSB0948383178. Een samenwerking met organisaties of bedrijven is ook mogelijk. Voor vragen ef overleg kun je contact opnement met onze voorzitter Jan Pieter de Lugt via voorzitter@prideandsports.nl.

 

Vrijwilligers

  • Vind jij ook dat LHBTIQ+’ers zichzelf moeten kunnen zijn in de sport?
  • Wil je samen met ons werken aan een veiliger sportklimaat?
  • Wil je meewerken aan emancipatie, diversiteit en inclusie in de sportwereld?
  • Wil jij onderdeel zijn van onze enthousiaste club?

Stuur dan een mail naar onze voorzitter Jan Pieter de Lugt via voorzitter@prideandsports.nl.

 

Adres gegevens

Stichting Pride and Sports
Zocherstraat 50-c
1054 LZ AMSTERDAM
contact@prideandsports.nl

KvK 68713592
RSIN 857559722
NL51SNSB0948383178