Ons doel:

Jezelf (kunnen) zijn in de sport

Over ons

Stichting Pride and Sports is het nationale platform dat zich inzet voor de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van LHBTIQ+’ers in de sport. Pride and Sports is daarmee de grootste grassroots vrijwilligersorganisatie van en voor onze regenboog (sport)community. ‘Jezelf (kunnen) zijn in de sport’ vereist een veilig sportklimaat en een positieve sportcultuur voor alle sporters, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken.

Sport helpt bij onze persoonlijkheidsvorming en biedt daarmee een krachtig instrument voor verbinding met de maatschappij.

Netwerk

Pride and Sports brengt een uiteenlopend netwerk van partners bij elkaar vanuit een ‘bottom-up’ benadering. Dit netwerk bestaat uit mensen met een maatschappelijke en politieke voortrekkersrol, zoals raadsleden, bestuurders, beleidsmakers, anti-discriminatie voorzieningen, belangenverenigingen, sportbonden en (LHBTIQ+) sportverenigingen. Ons LHBTIQ+ sportnetwerk in Nederland treedt actief in gesprek over lokale sportakkoorden en ondersteunt bij het creëren van een meer inclusieve en veilige sportomgeving.

Zichtbaarheid

Pride and Sports verbindt al sinds 2017 tal van sporten en sporters tijdens jaarlijkse Pride- evenementen zoals ‘Queer Fest’, de ‘Botenparade’ en ‘Pride Walk’ in Amsterdam, in samenwerking met Queer Amsterdam. Op deze dagen benadrukt Pride and Sports het belang van een veilig en inclusief sportklimaat. Wij adviseren bezoekers hoe zij zich kunnen inzetten voor een meer inclusief en veilig sportbeleid bij hun eigen sportvereniging. De focus bij deze activiteiten ligt op gemarginaliseerde groepen die door de maatschappij worden buitengesloten of gediscrimineerd zoals: queer, transgender, non-binaire en interseks personen, BIPOC (Black, Indigenous, People of Colour) LHBTIQ+’ers, LHBTIQ+ vluchtelingen en LHBTIQ+’ers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Wij stellen hen o.a. in de gelegenheid deel te nemen aan een zelfbeschermingstraining (LHBTI Krav Maga). Door middel van zichtbaarheid en het breed uitdragen van onze boodschap van gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie inspireren wij bovendien de reguliere sport om tot actie over te gaan.  

Educatie, onderzoek en gedragsverandering

Stichting Pride and Sports bezit een grote hoeveelheid aan (wetenschappelijke) kennis en ervaringsverhalen op het gebied van LHBTIQ+ inclusie en sport. Wij zetten deze kennis in op bestuurlijk niveau om het bredere sportklimaat in Nederland veiliger en inclusiever te maken voor LHBTIQ+ sporters. Pride and Sports ontwikkelt permanent een divers aanbod aan online trainingen met praktische toolkits die aanzetten tot gedragsverandering. Onze toolkits zijn te downloaden van de website en direct eenvoudig toe te passen in de praktijk.
In onze trainingen staat het expliciet maken van de subtiele mechanismen van uitsluiting in de amateursport centraal. Dit start met het verrichten van een eigen benchmark-onderzoek van de vereniging c.q. organisatie en maken daarmee inclusie en veiligheid binnen de sport meetbaar. Onze inclusie- en competentietrainingen sluiten hier nauw op aan zodat daadwerkelijk veranderingen plaatsvinden. Na het succesvol afronden van onze trainingen ontvangen sportverenigingen een certificering en worden zij opgenomen in de Pride and Sports databank.

Creating a safe(r) space is a TEAM effort!

Ben je geïnteresseerd in het bijdragen aan bewustwording, verbinding en het bereiken van een veilig sportklimaat voor ons allemaal? Meld je aan als vrijwilliger bij Pride and Sports!

Vind je het belangrijk dat jouw bedrijf zich ook inzet voor zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van LHBTIQ+’ers in de sport, of ben je op zoek naar handvatten voor dit onderwerp, laat het ons weten op contact@prideandsports.nl

 

Bestuur

Ontstaansgeschiedenis

In aanloop naar de Euro Pride 2016 sloeg een aantal Amsterdamse LHBTIQ+ sportverenigingen de handen ineen om onder de vlag van Pride Amsterdam te komen tot de commissie Pride and Sports. Doel was om samen één gezicht naar buiten te laten zien en een sportieve invulling te geven van het onderdeel sport binnen de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer en eerste voorzitter was Mirjam Preusterink, die in deze beginjaren veel voor de zichtbaarheid van LHBTIQ+ sport en Pride and Sports heeft betekend.

Om volwaardig aanspreekpartner te kunnen zijn voor landelijke instanties en overheden was het nodig dat Pride and Sports een stichtingsvorm kreeg met een zelfstandig bestuur. De oprichting van de Stichting Pride and Sports vond plaats in 2017.

Eind 2019 stelde het bestuur onder aansturing van voorzitter Dennis de Boer haar nieuwe 5-jarige beleidsplan op voor de periode 2020-2025. Ten gevolge van de coronacrisis heeft het bestuur kort daarop qua samenstelling een aantal wijzigingen ondergaan. Om de continuïteit te waarborgen is het bestuur onder voorzitterschap van Jan Pieter de Lugt voortgegaan op de ingeslagen weg.

Donaties welkom

Stichting Pride and Sports heeft als nationaal LHBTIQ+ sportplatform jouw hulp nodig. Met een donatie help je ons en draag je direct bij aan onze missie: blijven strijden voor gelijke rechten en kansen voor alle regenboogsporters. Je ondersteunt op die manier onze werkzaamheden waarin zichtbaarheid en veiligheid van LHBTIQ+ personen in de sport voorop staan. Als vrijwilligersorganisatie hebben wij financiële steun hard nodig. Je kunt een donatie overmaken op ons banknummer NL51SNSB0948383178. Een samenwerking met organisaties of bedrijven is ook mogelijk. Voor vragen ef overleg kun je contact opnemen met onze voorzitter           Jan Pieter de Lugt via voorzitter@prideandsports.nl.

 

Vrijwilligers

  • Vind jij ook dat LHBTIQ+’ers zichzelf moeten kunnen zijn in de sport?
  • Wil je samen met ons werken aan een veiliger sportklimaat?
  • Wil je meewerken aan emancipatie, diversiteit en inclusie in de sportwereld?
  • Wil jij onderdeel zijn van onze enthousiaste club?

Stuur dan een mail naar voorzitter@prideandsports.nl.

 

Adres gegevens

Stichting Pride and Sports
Zocherstraat 50-c
1054 LZ AMSTERDAM
contact@prideandsports.nl

KvK 68713592
RSIN 857559722
NL51SNSB0948383178

Gelijke rechten en kansen voor alle regenboogsporters

Volg ons op IG @prideandsports of Discord-server  voor het laatste nieuws en onze evenementen en draag bij aan meer inspraak bij beleidsmakers en politici. Samen strijden we voor gelijke rechten en kansen voor alle regenboogsporters!