Beleidsplan

Het bestuur werkt op basis van strategische doelstellingen die telkens voor een aantal jaren worden geformuleerd. Daarnaast definieert het bestuur – binnen deze strategische doelstelling – actiepunten per kalenderjaar. Over de strategische doelstellingen, de realisatie van doelen en de actiepunten communiceert het bestuur onder andere via deze website.
Download hier het Beleidsplan Pride and Sports 2020-2025

 

Financieel beleid

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. Alleen reiskosten, vergaderfaciliteiten en andere onkosten die bestuursleden moeten maken in het kader van hun functie worden vergoed. De Stichting heeft geen betaalde medewerkers.

Jaarlijks heeft de Stichting te maken met uitgaven. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld, instandhouding en onderhoud van de website en de uitgaven van publicaties. Het bestuur hanteert hierbij altijd het uitgangspunt van passende soberheid.

Hieronder treft u de jaarverslagen aan van Stichting Pride and Sports:
Jaarverslag Pride and Sports 2020
Jaarverslag Pride and Sports 2019
Jaarverslag Pride and Sports 2018