Privacy statement Prideandsports.nl 
De website van Pride and Sports heet je van harte welkom. Stichting Pride and Sports behartigt als nationale sportkoepel de belangen van LHBTI+ – sporters- en sportorganisaties in Nederland. Misschien wil je gewoon eens kijken wat voor werk wij doen. Of heb je vragen hoe je ‘jezelf kunt zijn’ in de sport en hoe je zelf een steentje kunt bijdragen aan een veilig sportklimaat en een positieve sportcultuur voor alle sporters, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit & expressie en geslachtskenmerken waarbij mensen gestimuleerd worden zichzelf verder te ontwikkelen. Daarnaast kan je ook je gegevens achterlaten voor de nieuwsbrief. Geheel binnen de geest van de nieuwe AVG wet hebben wij daarom dit privacy statement opgesteld. 

We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens
We springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de AVG regelgeving. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we je hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op via contact@prideandsports.nl. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens 
Pride and Sports, gevestigd aan de Zocherstraat 50-c, 1054 LZ Amsterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy statement. 

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Pride and Sports verwerkt van iedereen die zich inschrijft voor de nieuwsbrief. 

Persoonlijke gegevens verkregen via Prideandsports.nl
Wij verwerken persoonlijke gegevens van jou aangaande de nieuwsbrief. We bewaren je e-mailadres als je je inschrijft op onze nieuwsbrief. Die gegevens worden bewaard zolang je ingeschreven bent en totdat je je hiervoor uitschrijft. 

Klantgegevens 
Daarnaast onderhouden wij voor onze klanten een beveiligde database van persoonlijke en zakelijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Deze gegevens bevatten bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, telefoonnummer(s) en de noodzakelijke naw-gegevens. Daarnaast de kvk-nummer(s) en btw-nummers voor de facturatie. 

Klant / doelgroep gegevens van onze klanten (adverteerders)
In sommige gevallen (uitvoer van campagnes) verwerken en beheren wij persoonlijke gegevens van de doelgroepen van onze klanten (adverteerders) waarvoor wij werken. Hiervoor stellen wij als Verwerker altijd een verwerkersovereenkomst op met de klant (Verwerkingsverantwoordelijke). In deze overeenkomst staat precies beschreven hoe wij omgaan met deze gegevens volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. 

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
Wij schakelen externe dienstverleners in en wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen. 

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn: 

  • Het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de e-mail service MailChimp. 

Waar slaan wij jouw gegevens op?
Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners, zoals MailChimp daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier. 

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. 

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?
Jij hebt het recht om: 

  • een begrijpelijke en transparante uitleg te ontvangen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan 
  • te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. 
  • jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. 
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. 
  • beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. 
  • ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. 
  • een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met contact@prideandsports.nl. Maar je kan je klacht ook rechtstreeks indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. 

Cookie statement 

Pride and Sports maakt daarnaast gebruik van cookies voor web statistieken van Google Analytics om daarmee inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Deze analytics hebben we privacy vriendelijk ingesteld. Dat wil zeggen dat we een bewerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten, de IP-adressen hebben geanonimiseerd en gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden hebben uitgezet. Om deze reden hoeven we je geen toestemming te vragen voor het plaatsen van deze cookies.