Ontstaansgeschiedenis

In aanloop naar de Euro Pride 2016 sloeg een aantal Amsterdamse LHBTIQ+ sportverenigingen de handen ineen om onder de vlag van Pride Amsterdam te komen tot de commissie Pride and Sports. Doel was om samen één gezicht naar buiten te laten zien en een sportieve invulling te geven van het onderdeel sport binnen de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer en eerste voorzitter was Mirjam Preusterink, die in deze beginjaren veel voor de zichtbaarheid van LHBTIQ+ sport en Pride and Sports heeft betekend.

Om volwaardig aanspreekpartner te kunnen zijn voor landelijke instanties en overheden was het nodig dat Pride and Sports een stichtingsvorm kreeg met een zelfstandig bestuur. De oprichting van de Stichting Pride and Sports vond plaats in 2017.

Eind 2019 stelde het bestuur onder aansturing van voorzitter Dennis de Boer haar nieuwe 5-jarige beleidsplan op voor de periode 2020-2025. Ten gevolge van de coronacrisis heeft het bestuur kort daarop qua samenstelling een aantal wijzigingen ondergaan. Om de continuïteit te waarborgen is het bestuur onder voorzitterschap van Jan Pieter de Lugt voortgegaan op de ingeslagen weg.

 

Gelijke rechten en kansen voor alle regenboogsporters

Volg ons op IG @prideandsports of Discord-server  voor het laatste nieuws en onze evenementen en draag bij aan meer inspraak bij beleidsmakers en politici. Samen strijden we voor gelijke rechten en kansen voor alle regenboogsporters!