Sekse- en Genderdiversiteit in de Sport

Stichting Pride and Sports heeft als een van haar speerpunten voor de komende periode de participatie van transgenderpersonen in de sport. Ook LHBTQI+ sportverenigingen blijken niet altijd een veilige omgeving te zijn voor transgender personen. Uit onderzoek blijkt dat 25% van de transgender personen niet durft te sporten, terwijl zij dat wel graag willen.

De meeste topsporten zijn gescheiden naar sekse. Prestaties worden veelal afgemeten aan gender en sekse wat precies het probleem aangeeft voor transgenderpersonen die in transitie gaan of daar net uit zijn. In de recreatieve sport speelt daarnaast vooral het sociaal onveilige aspect. Je gaat sporten voor gezelligheid en het opdoen van contacten. Om hierin plezier te kunnen hebben is het noodzakelijk om je veilig, prettig en geaccepteerd te voelen.

Hoe ga je hier mee om als transpersoon. Zijn er adviezen die de weg naar een veilig sportklimaat voor iedereen open stellen? Het NOC*NSF besteedt hier als koepel van de sportbonden aandacht aan op haar website. Leidraad van het NOC*NSF is dat elke transgender sporter moet kunnen sporten met de gewenste genderidentiteit en gebruik moet kunnen maken van de gewenste faciliteiten. NOC*NSF: ‘Voor transgenders kan sport confronterend zijn. In de sport ligt de nadruk op fysieke kenmerken van het lichaam. Een lichaam dat niet past bij hun genderidentiteit en vaak ook anders is dan dat van andere sporters. Voor sommige transgenders is deze confrontatie een reden om niet te sporten.’

Veel transgender personen die in transitie gaan, stoppen met sporten. De keuze voor een kleedkamer en het strikte denken in de sportwereld tussen vrouwen- en mannencompetities werpen hoge drempels op.

Vragen die rijzen zijn:

  • Hoe vertel ik het mijn medesporters?
  • Hoe ga ik daar vervolgens zelf mee om?
  • Welke regels gelden er voor de competities?
  • En hoe kan mijn vereniging hier mee omgaan?

In het geval het transitieproces al is afgerond en dit privé wordt gehouden, kan het voor een transpersoon zinvol zijn om iemand binnen de sportvereniging in vertrouwen te nemen en om steun te vragen voor als er zich een ongewenste outing voordoet. De gevolgen van een dergelijke outing kunnen verschillen, maar de steun van het clubbestuur is in dat geval helpend en nodig voor de eigen positie, vooral als daar een conflict uit voortvloeit.

TNN meldpunt discriminatie

Meld discriminatie
Transgender personen hebben net zo veel recht op een leven zonder discriminatie als ieder ander, óók in de sport. Transgender Netwerk Nederland biedt ondersteuning bij het melden van discriminatie.
Wil je discriminatie melden, ga dan naar TNN Meldpunt Discriminatie

Misschien vind je dit ook interessant…

Podcast Niels Wolf: ‘wie ben ik en waar hoor ik thuis?’

Podcast Niels Wolf: ‘wie ben ik en waar hoor ik thuis?’

Niels Wolf: wie ben ik en waar hoor ik thuis?
De 73 jarige jarige Niels groeit op in een ruimdenkend milieu in Apeldoorn. Als klein jongetje speelt hij het liefst met meisjes, als puber heeft hij verkering met ‘de mooiste meisjes van de klas’ en in Amsterdam vindt hij uiteindelijk de mannenliefde. Maar echt thuis voelt hij zich niet in de gay community. En hoe komt het dat zijn beste rol als acteur die van Marloes is: een vrouw die getrouwd is met een homoseksuele man?

read more