Nederlandse sport aanwezig op sportboot tijdens Canal Parade 2019

Nederlandse sport aanwezig op sportboot tijdens Canal Parade 2019

 1 juli 2019

Nederlandse sportboot Canal Parade 2019

De Nederlandse sport neemt met 16 sportbonden, de Alliantie, Pride and Sports en NOC*NSF deel aan de Canal Parade 2019 op de Amsterdamse grachten. De Nederlandse sport sluit zich daarmee aan bij de doelstelling van de Canal Parade Amsterdam om met alle sectoren uit de samenleving op het water de boodschap ‘zijn wie je bent, houden van wie je wil’ uit te dragen. Met deelname aan de botenparade geeft de sport aan zich voor deze boodschap hard te willen maken.

Sport betekent plezier voor iedereen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en bovenal, zichzelf kan zijn. Naast bijvoorbeeld etnische achtergrond mag ook seksuele voorkeur of oriëntatie niets uitmaken bij de deelname aan sport. De deelnemende sportbonden constateren dat dit helaas nog niet altijd en overal vanzelfsprekend is. Ook en soms juist in de sport niet.

De boodschap ‘Sporten doen we Samen’ zal op de sportboot centraal staan en is bewust simpel en verbindend. Natuurlijk vinden we het in de sport normaal dat iedereen zichzelf kan zijn, om dat in de praktijk te realiseren is deze extra aandacht nodig. Deelname aan deze botenparade geeft uiting aan onze gezamenlijke opvatting dat iedereen moet kunnen sporten op basis van gelijkwaardigheid. Na de al bestaande impliciete acceptatie willen we op de boot een gezamenlijk podium creëren om deze acceptatie expliciet te maken, zodat representatie van LHBTIQ+ in de sport normaal wordt.

Op de boot wordt stilgestaan bij het verleden doordat bekende oud-topsporters op de boot aanwezig zijn. Te vaak hebben we in het verleden gezien dat LHBTIQ+ in de sport zich niet veilig voelden om daar expliciet voor uit te komen. Daar tegenover laten we zo zien dat we bezig zijn met de toekomst, vooruit kijken, om acceptatie van LHBTIQ+ binnen de sport te vergroten. Op de boot is een oud olympisch vuur dat in de toekomst blijft branden. Dit staat voor onze inzet die we blijven leveren om de boodschap ‘Sporten doen we Samen’ over te brengen aan heel Nederland.

De deelnemende bonden zijn de KNRB, NTTB, KNGU, Handbal, AtletiekUnie, KNZB, Sportvisserij, KNLTB, KNHS, KNHB, KNVB, NBB, NeVoBo, KNBSB, Watersportverbond, Skateboardbond en NOC*NSF.

Misschien vind je dit ook interessant…