Ons Beleid voor 2020

Stichting Pride and Sports presenteert met trots haar beleidsplan voor 2020.Onze doelstelling en ambitie hebben we vertaald naar een concreet plan van aanpak waarmee we een nationaal platform en gezicht willen zijn van en voor alle LHBTI+ sportverenigingen en sporters, in verbinding met de reguliere sportwereld en lokale c.q. landelijke politiek.

Regionale focus & vrijwilligers

Met het aantreden van Dennis de Boer wil Stichting Pride and Sports zich de komende periode nóg meer focussen op zichtbaarheid en promotie voor LHBTI in de sport op regionaal niveau. Wij streven naar het ‘LHBTI-proof’ maken van sportverenigingen door het hele land. Wij doen dit door de huidige situatie te analyseren, verbeterpunten te bespreken Lees meer overRegionale focus & vrijwilligers[…]

X