U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
  • Pride & Sports wil LHBTI in de sport zichtbaar maken.
  • Pride & Sports verbindt en brengt LHBTI sporters samen.
  • Daarom bieden wij LHBTI verenigingen de mogelijkheid samen sportactiviteiten te organiseren en zich te promoten.
  • Zo vergroten wij onze zichtbaarheid in de sportwereld.

 

 Doelstelling van de Stichting Pride & Sports


Artikel 2
De stichting heeft ten doel:
a. het verbinden, vertegenwoordigen, samenwerken en zichtbaar maken van de aanbieders van lesbisch, homo, biseksueel, transgender en intersekse conditie (hierna te noemen: "LHBTI") sport;
b. LHBTI in de (professionele) sport zichtbaar maken en het verbinden van de LHBTI-sport met de reguliere (professionele) sport;
c. het organiseren en coördineren van activiteiten, ervaringen en ideeën om de acceptatie, zichtbaarheid en toegankelijkheid van LHBTI in de sport te vergroten;
d. aanspreekpunt te zijn voor (internationale) overheden, bonden, sportkoepels en organisaties voor LHBTI-sport,
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.